Personeel of niet?

Veel ondernemers die als zelfstandige zonder personeel starten, vragen zich als de zaken goed gaan af of het niet voordeliger is een extra werknemer aan te nemen. Voor u deze beslissing neemt, is het handig wat zaken op een rijtje te zetten. Bij het aannemen van personeel moet er namelijk met een aantal zaken rekening worden gehouden, zoals salarisadministratie en arbeidsovereenkomsten. Een extra medewerker kan werk uit handen nemen, maar ze zorgen ook voor extra administratie.

Wel of geen personeel aannemen?

Bij een groeiende onderneming kan het voordelig zijn een extra werknemer aan te nemen. Voordat u hier een beslissing over neemt, is het belangrijk goed na te gaan of het daadwerkelijk haalbaar is personeel aan te nemen. Bekijk hoeveel geld er voor personeel beschikbaar is en hoeveel personeel u wilt aannemen. Wanneer u een tijdelijk project heeft waar veel tijd in gaat zitten, is tijdelijk personeel via bijvoorbeeld een uitzendbureau ook een mogelijkheid. Bij een constante hoeveelheid werkzaamheden en een stijgende groei van de onderneming, is het aannemen van personeel echter een goede investering. Blijkt het aannemen van (extra) personeel niet haalbaar, dan kunt u bepaalde werkzaamheden wellicht zelf uitvoeren. Sommige ondernemers zullen ervoor kiezen nooit personeel aan te nemen. Uw eigen werkzaamheden zullen veranderen en het is de vraag of u die ook leuk vindt.

Alternatief : op "interim project management" basis.
Er komen ook vaak situaties voor waarbij organisaties extern advies moeten inwinnen binnen een bepaalde specialisatie / expertise. Denk dan aan de zogenaamd consultants die veelal op interimbasis werken. Het voordeel is enerzijds dat de externe kennis en ervaring direct inzetbaar is, anderzijfs is het voordeel ook nog eens dat de kans dat het vanaf de start dan goed wordt opgepakt, vele malen groter i.s  Dit is dus mogelijk zonder een extra vaste medewerker aan te nemen. Hoe dit bijvoorbeeld v.w.b. een interim proces projectmanagent opdracht in zijn werk gaat lees je op HK-interim.nl
 

Verschillende soorten werknemers

Ondernemers die ervoor kiezen personeel aan te nemen, hebben verschillende mogelijkheden. Bij tijdelijke werkzaamheden is het voordelig om tijdelijk personeel in dienst te nemen. Er kan worden gewerkt met freelancers of uitzendkrachten. Het voordeel van uitzendkrachten is dat zij door professionals worden gematcht met uw bedrijf. Dit bespaart de werkgever veel tijd. Een andere mogelijkheid is het aannemen van stagiaires. Dit zijn vaak gemotiveerde, goedkope krachten. Sommige bedrijven beargumenteren echter dat stagiaires niet in alle gevallen goedkoop zijn. Er moet tijd worden besteed aan het inwerken en uitleggen van werkzaamheden. Tot slot zijn er vaste werknemers. Hoewel hier hogere kosten aan verbonden zijn, kunnen ze uw bedrijf echt helpen groeien.

© 2024 ABCDirect.nl | Sitemap