Outplacement: een kans voor werknemer & werkgever

Er zijn verschillende redenen voor dreigend ontslag van een werknemer. Wellicht is er sprake van een arbeidsconflict, of vindt er een reorganisatie plaats. Of de werknemer zit aan zijn plafond in de huidige organisatie, en er wordt daarom met wederzijds goedvinden gekeken naar nieuwe oplossingen. In al deze gevallen kan outplacement een goede stap zijn.

Hoe werkt het traject?

Outplacement hoeft niet altijd met negatieve redenen plaats te vinden. Natuurlijk kan een arbeidsconflict aanleiding geven om een outplacement traject in te stappen, maar het kan dus ook door reorganisatie of met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Outplacement houdt dan in dat de werknemer niet terugkeert op de huidige werkplek en betaald op zoek gaat naar nieuw werk. Aan dit traject zit eigenlijk nagenoeg altijd een termijn verbonden. Dit betekent dat het outplacement traject bijvoorbeeld x maanden mag duren. Mocht de werknemer dan nog géén nieuw werk hebben, dan zal er uiteindelijk toch ontslag volgen.

Wat doet een outplacement bureau

Een outplacement bureau faciliteert in het vinden van een nieuwe baan voor de werknemer. Omdat de werknemer wordt doorbetaald door de werkgever, zal deze laatstgenoemde ook onderdeel uitmaken van het traject. Er zullen in de meeste gevallen dus rapportages over de voortgang worden gestuurd naar de werkgever.

Hoe kies je een goed outplacement bureau?

Maar hoe te kiezen voor een goed outplacement bureau? Wellicht zijn er al afspraken tussen werkgever en een bepaald outplacement bureau. Dan is de keuze dus gemakkelijk. Echter, wanneer er sprake is van een arbeidsconflict, dan kan de keuze voor een volledig losstaande partij een prettige keuze zijn. Tevens is er de keuze tussen kleine en grote bureaus. Hoe het ook zij: het moet vooral klikken tussen het outplacement bureau en de werknemer. Want het is en blijft een heel persoonlijk proces, dus een persoonlijke klik is dan ook van groot belang voor een succesvolle afhandeling van het outplacement traject.

© 2024 ABCDirect.nl | Sitemap