Inschrijven bij instanties

Als u een bedrijf bent begonnen, is het verplicht de onderneming te registreren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Uw gegevens worden opgenomen in het Handelsregister dat vanaf 2007 van kracht is. Vanaf dat moment bent u officieel een bedrijf. In het Handelsregister worden alle basisgegevens van bedrijven vastgelegd, waardoor die voor bepaalde instanties makkelijk te vinden zijn. Zo hoeven bedrijfsgegevens niet steeds opnieuw verstrekt te worden aan andere overheidsinstanties. In het Handelsregister zijn bijvoorbeeld de contactgegevens, informatie over de medewerkers en gegevens van de curator in het geval van faillissement te vinden. De kosten voor inschrijving zijn eenmalig € 50,-.

Inschrijven bij Kamer van Koophandel en belastingdienst

Iedere onderneming moet zich registreren, maar niet iedere onderneming moet dit bij de KvK doen. Een bv of een stichting worden bijvoorbeeld door een notaris opgericht. De gegevens worden door de notaris in het Handelsregister geplaatst. Een vof, cv, eenmanszaak of maatschap moeten echter wel bij de Kamer van Koophandel worden geregistreerd. Het is niet altijd nodig uw onderneming apart bij de belastingdienst te registreren. Wanneer u zich aanmeldt bij de KvK en in het Handelsregister wordt opgenomen, ontvangt u automatisch een btw-nummer. Dit geldt voor het oprichten van een vof, cv, eenmanszaak of maatschap. Bij het oprichten van een bv of nv moet u wel zelf melding van maken bij de Belastingdienst.

Naast inschrijven bij de KvK

Naast de inschrijving bij de KvK en eventueel de Belastingdienst, is het voor sommige bedrijfsvormen ook noodzakelijk een pensioenfonds op te richten. Dit geldt voor bijvoorbeeld schilders of glaszetters. Bent u freelancer of zelfstandige zonder personeel, dan is het noodzakelijk een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen bij de belastingdienst. Deze VAR-verklaring toont u aan dat u een onderneming bent en niet als particulier zaken doet. Uw ideeën zijn uw eigendom. Het is daarom ook aan te raden bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam, ideeën, merken of tekeningen te registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom (BBIE).

© 2024 ABCDirect.nl | Sitemap